ดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชน