ดูงานจาก เทศบาลตําบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 47 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง