ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อปพร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อยู่เวรอำนวยความสะดวกจุดบริการประชาชน

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ อุสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ อปพร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อยู่เวรอำนวยความสะดวกจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 ระหว่าง 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565