ประธานพิธีฌาปนกิจ นายโกวิทย์ สีดาเขียว ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายโกวิทย์ สีดาเขียว ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว