เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเลย ร่วมกันดับเพลิง เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 142 ต.ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เวลา 05.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 142 ต.ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเลย ร่วมกันดับเพลิง แต่เนื่องจากเป็นบ้านไม้ ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เสียหายทั้งหลัง