สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร


ปีงบประมาณ 2562

เดือน จำนวน (คน)
ตุลาคม 2561 3
พฤศจิกายน 2561 1
ธันวาคม 2561 1
มกราคม 2562 5
กุมภาพันธ์ 2562 1
มีนาคม 2562 1
เมษายน 2562 0
พฤษภาคม 2562 0
มิถุนายน  2562 0
กรกฏาคม 2562  
สิงหาคม 2562  
กันยายน 2562  

ปีงบประมาณ 2561

เดือน จำนวน (คน)
ตุลาคม 2560 5
พฤศจิกายน 2560 1
ธันวาคม 2560 3
มกราคม 2561 1
กุมภาพันธ์ 2561 1
มีนาคม 2561 13
เมษายน 2561 1
พฤษภาคม 2561 1
มิถุนายน  2561 0
กรกฏาคม 2561 0
สิงหาคม 2561 1
กันยายน 2561 1

 

26/10/2016

582

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th