การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต แต่งกายผ้าไทย เว้าจาภาษาถิ่น ไม่โกงกินซื่อสัตย์สุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต แต่งกายผ้าไทย เว้าจาภาษาถิ่น ไม่โกงกินซื่อสัตย์สุจริต

26/10/2016

818

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th