รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ปี พ.ศ.2565  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ปี พ.ศ.2564  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ปี พ.ศ.2563  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ปี พ.ศ.2562

26/10/2016

668

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th