ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน http://tessabanna-o.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220615034939.pdf

10/11/2020

71

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th