ผลิตผลทางการเกษตร


 

 

ผลิตผลทางการเกษตร

ข้าว
 
ไร่อ้อย
 
ไร่มันสัมปหลัง
 
 
สวนยางพารา
 
 
เลี้ยงปลากระชัง
 
 
ปลูกถั่วเหลือง
 
 
ข้าวโพด
 

26/10/2016

1506

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th