โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

 

โครงสร้างสำนักปลัด

 

โครงสร้างกองคลัง

 

โครงสร้างกองการศึกษา

 

โครงสร้างกองการช่าง

 

โครงสร้างกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

4506

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th