ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E1/2560 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอ้อ - ท่ามะนาว - บ้านท่าวังแคน หมู่ที่ 2 - 4


ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E1/2560  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอ้อ - ท่ามะนาว - บ้านท่าวังแคน หมู่ที่ 2 - 4  ประจำปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2560

18/10/2016

1439

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th