กำหนดการ งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561


กำหนดการ งานประเพณีบุญข้าวจี่  ซิมข้าวแดกงา  เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 17  ประจำปี 2561

10/01/2018

1263

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th