เกณฑ์การประกวดกิจกรรมต่างๆ งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี พ.ศ. 2561


เกณฑ์การประกวดกิจกรรมต่างๆ งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

10/01/2018

1809

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th