ประชาสัมพันธ์การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด


ประชาสัมพันธ์การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

20/06/2014

1418

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th