ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

30/10/2018

802

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th