ประกาศ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาอ้อ


ประกาศ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาอ้อ

21/05/2019

629

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th