นายกเทศมนตรี

นางกองเพ็ชร  ศรียาขำ

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ 

เบอร์โทร : 0895704051

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th