ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายดา ชัชวาลย์ ผู้วายชนม์ ม.1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายดา ชัชวาลย์ ผู้วายชนม์ ม.1 โดยจะทำการฌาปนกิจ ณ วัดธรรมวราลังการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th