ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

29 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และ อปพร. ตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน อ.เมืองเลย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย
จุดตรวจจุดบริการประชาชนอำเภอเมืองเลย ด่านสามแยกปากภู

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th