ภาพกิจกรรม

นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ม.7

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ม.7 พร้อมแนะนำขั้นตอนการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างถนนสาธารณะ

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th