ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการครอบครัวพอเพียง จัดโดยศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลนาอ้อ

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม #โครงการครอบครัวพอเพียง
จัดโดยศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลนาอ้อ มีสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน
ในการนี้ทางโครงการฯได้นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานที่ #แสตมป์ฟาร์ม บ้านนาม่วง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th