กองทุนโนนสมบูรณ์ 21-10-2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 42 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาอ้อ