กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นฉีดฆ่าเชื้อบริเวณวัดศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการพ่นฉีดฆ่าเชื้อบริเวณวัดศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ให้สามารถมาทำบุญ เข้าวัดได้ตามปกติ