กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำห้วยน้ำพาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ  นำทีมจิตอาสา อปพร. และพนักงานป้องกัน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำลำห้วยน้ำพาน