กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสมใจ ปิตุโส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ และคณะครู โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำนักเรียนเดินรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และบำเพ็ญประโยชน์ #วันงดสูบบุหรี่โลก