กิจกรรมสรงน้ำพระ ขอพรจากนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร

วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ขอพรจากนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ