กิจกรรมสันทนาการ รร.อาวุโสศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย สำนักปลัด จัดกิจกรรมสันทนาการ นักเรียนโรงเรียนอาวุโสศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อสร้างบรรยากาศดี อารมดี และสุขภาพที่ดี แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ