กิจกรรมเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันในวันจันทร์

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้จัดให้มีผู้นำเต้น กิจกรรมเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ลานอเนกประสงค์ ข้างหอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ ขอเชิญชวนชาวตำบลนาอ้อ และผู้สนใจที่รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว