ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-843937
โทรสาร. 042-834973
หัวหน้าสำนักปลัด. 061-9359282
นิติกร. 094-1988988

เว็บไซด์ : www.tessabanna-o.go.th
  เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tessabannao
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  tessabannao.42100@gmail.com
ไลน์ชาวตำบลนาอ้อ  : http://line.me/ti/g/_uNVbg3W0u