คณะกรรมการ 7-12-2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับท่านวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ โดยคณะได้ลงพื้นที่ สถาบันการเงินชุมชนตำบลนาอ้อ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง “ภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชน” ด้านการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาบูรณาการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และได้รับเกียรติจากนายอําเภอเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วย