คณะบริหารเทศบาลตำบลนาอ้อ ผู้นำท้องที่ ผอ.รพ.สต.ตำบลนาอ้อและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ กับผู้กักตัว และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน

คณะบริหารเทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ ผู้นำท้องที่ นายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ นายไพรัช จันทร์แสง ผอ.รพ.สต.ตำบลนาอ้อ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ กับผู้กักตัว และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่เฝ้าระวังโควิด -19 ตำบลนาอ้อ ตลอด 24 ชั่วโมง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ชาวตำบลนาอ้อจะผ่านสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน ขอความร่วมมือ