คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 20 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ