คณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลานสะแก

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน