คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 100 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาสาธารณภัย