คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 35 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ