คณะเครือข่าย พอช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเครือข่าย พอช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย