คณะ สพฉ.ติดตามผลการดำเนินงานตำบลปลอดภั ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลนาอ้อ

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)พร้อมด้วยคณะ โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายเฉลียว .วงษ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่คณะจาก สพฉ.ติดตามผลการดำเนินงานตำบลปลอดภัย ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลนาอ้อ ซึ่งเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปี 2564