คปภ. เพื่อชุมชน ปี 4 20-10-2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปีที่ 4 (ชุมชนตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย) มีท่านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ กล่าวต้อนรับ ?พร้อมด้วยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ?นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ?ตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ?ภายในงานมีภาคอุตสาหกรรมประกันภัยออกบูทจัดกิจกรรมและให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกแก่ชุมชนและผู้ร่วมงาน