ค่ายดนตรีพื้นบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย พาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย จัดกิจกรรม “ค่ายดนตรีพื้นบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย พาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 20 -24 สิงหาคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจากท่านเนตร์นวรี พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม