งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมกับชุมชนตำบลนาอ้อ