งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอ้อเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 7

เวลาประมาณ 13.45 นาที เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่24 ม.7 ของนางสาวสมถวิล สายโพธิ์
สาเหตุเบื้องต้น สันนิษฐานว่ามีคนมาจุดรังต่อบริเวณห้องใต้ดิน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอ้อสามารถระงับเหตุได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย