งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างให้การช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นออกจากหลังคาศาลา บริเวณวัดถ้ำผาปู่

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง
ให้การช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นออกจากหลังคาศาลา บริเวณวัดถ้ำผาปู่ เนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย กับผู้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว