งานเลี้ยงมเหศักดิ์หลักบ้านประจำปี (ศาลเจ้าปู่คำแดง)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมกับชุมชนตำบลนาอ้อ ได้จัดงานเลี้ยงมเหศักดิ์หลักบ้านประจำปี (ศาลเจ้าปู่คำแดง) ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลนาอ้อ ในงานจะมีการเชิญร่างทรง (จ้ำ) ประกอบด้วย เจ้าปู่คำแดง ปู่สามตึง พ่อคำเหล็ก พ่อเสมียน พ่อคำแพง ปู่พ่อเป้ง พ่อองค์ยอยและ ป่องสายใจ #ซึ่งจะถือดาบร่ายรำเสมือนขับไบ่สิ่งไม่ดีออกจากบ้าน และสักการะบูชาเพื่อรอรับร่างทรงซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีประจำถิ่นของชาวตำบลนาอ้อ เป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตำบลนาอ้อ