จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 62

เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพิธี (หลวงปู่ใจดี) พระพุทธชยันตี วัดธรรมวราลังการ และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยพระคุณเจ้าจำนวน 30 รูป จาก 9 วัด ในเขตตำบลนาอ้อ ออกรับบิณฑบาตรจากวัดธรรมวราลังการผ่านกลางหมู่บ้านถึงตลาดร่วมใจนาอ้อ