จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ตระหนักในความสำคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นประจำทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหน่วยงาน