จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2565 ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตำบลนาอ้อ ซึ่งบริการมอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ณ ทางเข้าตลาดร่วมใจนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลนาอ้อ