จัดทำฝายกระสอบทรายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินการจัดทำฝายกระสอบทรายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่นำประชาชนจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 28 ป้องกันจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว