จัดทำโรงทาน เนื่องในวันงานบำเพ็ญกุศล ครบรอบ4 ปี มรณกาล พระราชญาณวิสุทธิ์โสภณ

วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดทำโรงทาน เนื่องในวันงานบำเพ็ญกุศล ครบรอบ4 ปี มรณกาล พระราชญาณวิสุทธิ์โสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ เลย