จัดประชุมกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้การสงเคราะห์เด็กยากจน ขาดแคลน

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดประชุมกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้การสงเคราะห์เด็กยากจน ขาดแคลน โดยมีนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน นายเฉลียว วงษ์สาวัตรท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย นายกิตติคุณ เกิดวงศ์หงษ์ ปลัดอำเภอประจำตำบลนาอ้อ นายชาญชัย จันภูถิ่น นายนพรัตน์ ชัชวาลย์ ร.ต.จำนวน คามะดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอนัณญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณา